Rèm không khí sưởi điện thương mại

Rèm không khí sưởi điện thương mại

Rèm không khí sưởi điện thương mại

Rèm không khí sưởi ấm bằng điện để sử dụng an toàn, động cơ đầy đủ năng lượng giữ tốc độ không khí ổn định, PTC hiệu quả để sưởi ấm liên tục, gió mạnh giữ cho cửa vô hình, PTC điện không tích điện an toàn hơn khi sử dụng.